Kezdő oldal Helyi értékeink – Kecskemét és térsége

Aranyhomok Kincsei Települési Értéktárak Adatbázisa
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben és a végrehajtására megjelent 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglalt feladatai ellátása érdekében a települések megalakították a helyi értéktár bizottságokat, és elindították a helyi értékek gyűjtését. Az Aranyhomok Kisérségfejlesztési Egyesület célul tűzte ki a Kecskemét és térsége 21 településének értéktáraiból kistérségi szintű adatbázis, értéktár kiépítését. Az adatbázis folyamatosan bővül, a mindenkori települési értéktárak elemeit tartalmazza. Az oldalon megtekinthetők az egyes települések értéktárai, az összevont települési értékek kategóriák szerinti bontásban.
Települési értéktárak

Ballószög

Bugac
Bugacpusztaháza

Felsőlajos

Fülöpháza

Fülöpjakab

Helvécia

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza
Kunbaracs

Kunszállás

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlőrinc

Orgovány
Szentkirály

Tiszaalpár

Tiszakécske

Városföld

Bács-kiskun megyei értéktár
A Bács-Kiskun megyei értéktárban több olyan nemzeti érték is található, amely kapcsolódik a kistérség valamely településéhez. A települési helyi értékek közül a Bács-Kiskun megyei értéktárban is szereplők itt tekinthetők meg.

Helyi értékek kategóriába sorolása
A helyi értékeket a jogszabálynak megfelelően 9 kategórába kell sorolni.

  • agrár- és élelmiszergazdaság:az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét;

  • egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai;

  • épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

  • ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai;

  • kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;

  • nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;

  • sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység;

  • természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

  • turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.
Keresés a kistérségi adatbázisban kategóriánként
Néhány helyi érték az adatbázisból
Szentkirályi Ásványvíz
Agrár- és élelmiszergazdaság

Magyarország legismertebb és legnépszerűbb ásványvize Szentkirály település határában kerül palackozásra 1994 óta. Településünknek is országos ismertséget szerzett a termék… Bővebben

Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör
Kulturális örökség

A Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör 2004-ben alakult a ballószögi Polgári Egylet keretében, amely a népdalkincs hagyományainak őrzését, ápolását, hiteles bemutatását tűzte ki céljának… Bővebben

Lajosmizsei platánfasor
Természeti környezet

Az 5-ös főút Lajosmizse belterületének 67+280 km szelvénye, és 69+450 km szelvénye közt elhelyezkedő, annak mentén található 139 darab platánfa, valamint a 22/2 hrsz-ú ingatlan (Központi Park) területén található 42 darab platánfa… Bővebben

Szent István szobor
Kulturális örökség

Szentkirály település névadójának nevét viselő köztéri szobor központi helyen található. A római katolikus templom előtti téren állították fel. Katolikus ünnepeknek (pl. templombúcsú) és az augusztus 20-i ünnepségnek is a helyszíne… Bővebben

Régi Városháza – Földeáki csárda
Épített környezet

A Lajosmizse központi részén álló régi városháza Földeáki csárdaként él a helyiek tudatában. Az első csárdaépületek egyszerű, egy-két szobás helyiségek voltak. Anyaguk vályog volt, de 1762-től már kőből építkeztek az alapozáshoz homoki mészkövet (ún. darázskövet) használtak, amit Nagykőrös Csókás részén vágtak… Bővebben

Mizsei Óriás kocsányos tölgy
Természeti környezet

Szentkirály település névadójának nevét viselő köztéri szobor központi helyen található. A római katolikus templom előtti téren állították fel. Katolikus ünnepeknek (pl. templombúcsú) és az augusztus 20-i ünnepségnek is a helyszíne… Bővebben